Kontakt:

0907 900 863

Mgr. Jana Kubovčíková
špecialista


 • absolventka trojročného štúdia diplomovaný fyzioterapeut v Žiline, bakalárského štúdia fyzioterapie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine a magisterského štúdia fyzioterapie na fakulte zdravotníctva v Prešove.
 • špecialista “funkčné a štrukturálne poruchy pohybového systému“ – špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

 • Absolvované kurzy:

 • Certifikačné štúdium mckenzie metódy v centre pre postgraduálne štúdium mechanickej diagnostiky a terapie pohybového aparátu
 • Kurz špiralovej stabilizacie
 • Inštruktor pilatesovej metódy
 • Inštruktor powerjogy 3. stupňa
 • Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie
 • Techniky mäkkých tkaniv 1. čásť
 • Techniky mäkkých tkaniv 2. čásť
 • Bankovanie
 • Základy Vojtovej metódy
 • Funkčné poruchy v oblasti pleca, diagnostika a terapia
 • Instabilita krčnej chrbtice
 • Reflexná terapia plosky nohy
 • Aplikovaná kineziologia cvičení na mičich a labilných plochách
 • Certifikát Bazálne podprogramy podľa Čapovej
 • Certifikát Mobilizačné techniky
 • Forma, funkce, facilitace podľa Hermachovej
 • Certifikát Neuro - musculo - skeletálny koncept diagnostiky
 • © 2009 - 2015 Štúdio Balantes