Kontakt:

0907 900 863

Bazálne podprogramyBazálne programy a podprogramy riešia pohybové problémy na základe zistených zákonitostí v posturálnej ontogenéze. To sú záležitosti centrálneho riadenia. Pri svalovej normotónii a centrácií kľúčových kĺbov s využitím BPP dochádza následne k veľmi kvalitnej dychovej mechanike a k funkčnému prepojeniu horného a dolného trupu - čo vedie k dobrej stabilizácií chrbta, ktorá je potrebná u možstva diagnóz ako napr.: funkčné poruchy chrbtice a algické ramená atď.
Návrat k BPP nám umožňuje pôsobiť liečebne na pohybový systém človeka spôsobom, ktorý mu je prirodzený. Terapia sa prevádza v určitých pozíciach tzv. atitúdach, ktoré odpovedajú polohám z vývoja ľudského vzpriamovania.

Využitie: miešné lézie, mozgové obrny, cievne príhody, funkčné poruchy chrbtice, skoliózy, ramená atd.

Táto metodika sa cvičí iba individuálne, posilňuje hlboký stabilizačný systém. Výborné výsledky dosahuje u bolestivých ramien, pretože dochádza k centrácii kĺbov.

© 2009 - 2015 Štúdio Balantes