Kontakt:

0907 900 863

FyzioterapiaFyzioterapeut na základe komplexného vyšetrenia pohybového aparátu (kineziologický rozbor) stanoví rehabilitačný program na mieru.

Fyzioterapia sa zameriava na širokú oblasť problémov:

  • diagnostika a liečba funkčných porúch pohybového aparátu

  • manuálna terapia s využitím mäkkých, mobilizačných ,trakčných techník, trp release

  • pohybová liečba pri koreňových syndrómoch (s využitím techník Mckenzii, hlboký stabilizačný systém, PNF...

  • poruchy funkcie chrbtice a periférnych kĺbov, poruchy statiky, dynamiky

  • terapia pourázových stavov a po operáciách (zlomeniny, luxácie...)

  • poruchy funkcie súvisiace s poškodením centrálneho a periférneho systému (mozgové príhody, parézy...)

  • prevencia ťažkosti pohybového aparátu, škola chrbta

  • cvičenia chybného držania u detí, terapia skolióz a iných ortopedických problémov(ploché nohy...)

  • liečebná telesná výchova cielená na úpravu svalovej nerovnováhy, chybných pohybových stereotypov a porúch stability ( cvičenia na overbale a fitlopte, stabilizačné cvičenia...
  • © 2009 - 2015 Štúdio Balantes