Kontakt:

0907 900 863

McKenzie metódaPrincíp: diagnostický a terapeutický systém založený na mechanizme produkcie a eliminácie bolesti v priamom dôsledku na pohyb alebo polohu daného kĺbu či celého tela. Založená je na autoterapii a klient je vedený k edukácii a cielenému aktívnemu cvičeniu a režimovým opatreniam.


Využitie terapie:
Celý musculoskeletárny systém ( krčná, hrudná, drieková chrbtica) A periférne kĺby (rameno, koleno, bedro) Fyzioterapeut naučí klienta prevádzať daný cvik, ktorý je zvolený podľa toho, aby ovplyvnil bolesť čo do zníženia príznakov až úplného odstránenie príznakov. Rieši príčinu nie dôsledok.

Klient najprv absolvuje vyšetrenie, následne doma cvičí. Kontrola je podľa dohody. McKenzie metóda má výborné výsledky práve u koreňových syndrómov a lumbalgiách.

© 2009 - 2015 Štúdio Balantes