Kontakt:

0907 900 863

SM - systémCvičenie, ktoré prirodzený pohyb človeka napodobuje a vyvoláva stabilizáciu chrbtice do špirály. Výhoda cvičenia je, že dokáže zložitý pohyb ako chôdza rozložiť na jednotlivé časti a precvičovať postupne.

Indikácie:
Vertebrogenné ochorenia, kyfóza, skolióza, ankylozujúca spondylitída, ochor. medzistavcových platničiek, schmorlov uzol, cervikobrachialny syndrom, cervikokranialnysyndrom, radikulopatie, lumbago, bolesť v hrudnej chrbtici, syndróm hypermobility a ďalšie.

Cvičí sa gumami pripevnenými na stene. Prístup individuálny alebo v skupinke 3 ľudí.

© 2009 - 2015 Štúdio Balantes